PiëzoMethodiek

Welkom op de PiëzoMethodiek-website!

Op deze website kunt u informatie vinden over de PiëzoMethodiek en de wijze waarop de methodiek structuur en daarmee ‘een totaalaanpak’ biedt voor de participatie en persoonlijke ontwikkeling van mensen.

De PiëzoMethodiek is een instrument om de persoonlijke ontwikkeling van mensen in een kwetsbare positie (en daarmee hun mogelijkheden) om te participeren te vergroten. Ook legt de methodiek verbinding tussen mensen, organisaties en de samenleving als geheel. De PiëzoMethodiek is leidend binnen de dagelijkse praktijk van de organisaties en gemeenten die met de PiëzoMethodiek werken. Het uitgangspunt van het werken met de PiëzoMethodiek is dat iedereen mee kan doen. Het startpunt daarvoor is het ontdekken- en het direct inzetten- van het talent van mensen.

De PiëzoMethodiek is gericht op het vinden, ontwikkelen en laten uitstromen van mensen naar werk en opleiding waardoor ze een plek in de samenleving verwerven.

Ook werken met de PiëzoMethodiek?

Organisaties en gemeenten die geïnteresseerd zijn in de PiëzoMethodiek kunnen contact opnemen met Jocelyn Heidweiller, jocelyn@stichtingpiezo.nl of 06-51948552.