Tussentijdse rapportage Movisie

 

Movisie doet een onderzoeksproject naar de effecten van de PiëzoMethodiek op participatie, toeleiding naar werk en gezondheid. Het onderzoek geeft ook inzicht in de werkzame mechanismen. Dit vergroot de overdraagbaarheid van de methodiek naar andere gemeenten. Dit project resulteert in een rapportage over de effectiviteit van de PiëzoMethodiek en een praktijkgerichte handreiking voor trajectbegeleiders, waarin per fase wordt beschreven hoe de begeleiding eruit ziet en met welke werkzame mechanismen rekening gehouden moet worden. Nu al benieuwd naar eerste onderzoeksresultaten? Download de tussenrapportage naar de werking van de PiëzoMethodiek.

Tussenrapportage De werking van de PiëzoMethodiek