Administratie

De PiezoMethodiek gebruikt moderne informatietechnologie om een aantal administraties te voeren:

  • Relaties en vrijwilligers
  • Deelnemers
  • Projecten en bezoeken
  • Activiteiten

Omdat de organisatie niet centraal is wordt dit gedaan via het internet met beveiligde verbindingen.
Een centrale database is ontwikkeld en een grafische web-interface toont de gegevens en deze kunnen worden bijgewerkt door de medewerkers en een aantal vrijwilligers op de centra nadat ze zich hebben aangemeld met hun gebruikersnaam en wachtwoord.
Van de gegevens worden diverse rapportages gemaakt voor onder andere planning, administratie en verantwoording naar opdrachtgevers.

De technische behoefte is in het kort als volgt te benoemen:

  • Centrale database
  • Goede beveiliging van de database tegen inbraak en privacy-schendingen
  • Dagelijkse back-up
  • Failover in geval van problemen met de infrastructuur
  • Gemakkelijk te gebruiken interface, eenvoudig aan te leren
  • Flexibel en snel te wijzigen

Op de centra wordt de administratie voor de activiteiten gevoerd en relaties en deelnemers worden ingevoerd. De projectcoördinatoren voeren de projectgegevens in. Er is een persoon die de (financiële) administratie voert. De hele IT infrastructuur wordt door een vrijwilliger beheerd. De infrastructuur is door een professioneel bedrijf ontwikkeld en draait op hun infrastructuur in een beveiligd data centrum.