Happiness is infectious

Geluk is ‘besmettelijk’ tussen vrienden: een collectief en niet alleen een individueel fenomeen

Sciencedaily (5 december 2008) – Als je weet dat je gelukkig bent, bedank dan je vrienden en hun vrienden. En nu je toch bezig bent, ook de vrienden van de vrienden. Maar als je ongelukkig bent ligt dat bij jou alleen. Onderzoeker van Harvard Medical School en de Universiteit van Californie in San Diego hebben ontdekt dat ‘geluk’ niet alleen ontstaat binnen een individu.
Geluk is ook een collectief fenomeen dat zich door sociale collectieven verspreid als een besmettelijke ziekte.

Pasted Graphic

De tekening toont een overzicht van vrienden, echtgenoten en kinderen in 2000. Cirkels zijn vrouwen, vierkanten zijn mannen. De lijnen ertussen geven de relaties weer (zwart voor nageslacht, rood voor vrienden en echtgenoten). Kleuren geven het gemiddeld geluk aan van een persoon en al zijn of haar sociale relaties, waarbij blauw ongelukkig is, geel is gelukkig en groentinten voor diverse gradaties ertussenin (James Fowler, UC San Diego)

In een studie die zich bezighield met het geluk van bijna 5000 individuen over een periode van twintig jaar zijn onderzoekers tot de conclusie gekomen dat als een individu gelukkig wordt, het netwerk effect daarvan tot op drie graden meetbaar is. Het geluk van een persoon genereert een kettingreactie waar niet alleen de directe vrienden van profiteren, maar ook hun vrienden en hun vrienden hun vrienden. Het effect duurt ongeveer een jaar.

Het omgekeerde is echter niet het geval. Ongeluk of verdriet verspreiden zich niet zo effectief door sociale netwerken en geluk. Het lijkt erop dat geluk meer van mensen houdt dan ongeluk.
“We hebben ontdekt dat onze emotionele status afhankelijk kan zijn van de emotionele ervaringen van mensen die je niet eens kent, die twee of drie graden van je verwijderd zijn” zegt Harvard Medical School professor Nicholas Christiakis, die samen met James Fowler van de Universiteit van Californie in San Diego deze studie hebben uitgevoerd.
“En het effect verdwijnt niet zomaar.”

Over de afgelopen twee jaar hebben Christiakis en Fowler gegevens onderzocht van de Framingham Hart Studie (een doorlopende cardiovasculaire studie die in 1948 is begonnen), waarbij ze de sociale relaties waarbinnen de individuen leven en de relaties analyseren binnen de sociale netwerken en hun gezondheid. De onderzoekers ontsloten een schatkamer aan gegevens uit de archieven, waaronder handgeschreven rapporten die teruggaan tot 1971. Iedere wijziging in familieverband, zoals bijvoorbeeld geboorte, huwelijk, overlijden en scheiding werden genoteerd. En daarbij hadden de participanten contactgegevens doorgegeven van hun dierbaarste vrienden, buren en collega’s. Toevalligerwijs waren veel van deze vrienden ook participanten inde de studie. Selecterend 4739 individuen hebben Christiakis en Fowler onderzoek gedaan naar 50.000 sociale- en familiebanden en de verspreiding van geluk door deze groep geanalyseerd.

Gebruik makend van het Centrum voor Epidemiologische Studies Depressie Index (een standaard onderzoeksmethode) die door de participanten werd ingevuld, ontdekten de onderzoekers dat als een individu gelukkig wordt, een vriend die binnen 1 mijl afstand woont een 25% grotere kans heeft om gelukkig te worden. Een partner heeft een 8%, kinderen binnen de afstand van 1 mijl een 14% en voor de buren een 34% grotere kans op geluk.

Maar de grootste verassing werd gevonden met de indirecte relaties. Als een individu gelukkig wordt, dan wordt de kans dat zijn vriend gelukkig wordt groter, en de vriend van de vriend krijgt een 10% grotere kans en de vriend van die vriend een 5,6% grotere kans op geluk.
Het effect wordt beperkt door ruimte en tijd. Hoe dichterbij een vriend woont, hoe sterker het effect. Als de afstand groter wordt verdwijnt het effect. Dit verklaart waarom nabije buren ook beïnvloed worden, maar niet buren van een aantal huizen verder. En het effect verdwijnt na ongeveer een jaar.

Referentie:
James H Fowler, Nicholas A Christakis. Dynamic spread of happiness in a large social network: longitudinal analysis over 20 years in the Framingham Heart Study. British Medical Journal, December 4, 2008

Geciteerd uit: Harvard Medical School (2008, December 5). Happiness Is ‘Infectious’ In Network Of Friends: Collective — Not Just Individual — Phenomenon. ScienceDaily. Retrieved December 8, 2008, from http://www.sciencedaily.com­ /releases/2008/12/081205094506.htm