Inleiding

Met de PiëzoMethodiek krijgen mensen de gelegenheid zich te ontwikkelen naar een voor hun gewenste en passende rol in de maatschappij. De PiëzoMethodiek is een stappenplan bestaande uit vijf fases. Aan het einde van iedere fase heeft de deelnemer iets nieuws geleerd. Deelnemers kunnen in iedere fase in- of uitstromen, afhankelijk van hun (voor)opleiding, capaciteiten en wensen. Beoogd eindresultaat is dat mensen optimaal meedoen in de maatschappij. Dat kan het volgen van een opleiding zijn, het verrichten van betaald werk of vrijwilligerswerk.

De PiëzoMethodiek is een bottom-up benadering. Deelnemers bepalen zelf – in overleg met Piëzo – welke ontwikkelingsdoelen zij zich stellen en aan welke Piëzo-activiteiten zij daartoe willen deelnemen. Op deze manier worden mensen individueel benaderd en wordt ieder individu gestimuleerd zijn eigen ‘oplossing’ te vinden of te bedenken. De oplossing is gericht op meer zelfwerkzaamheid, uitgaande van talenten, vaardigheden en zelfcontrole. Het uitgangspunt is dat mensen zich bewust worden van wat ‘goed’ voor hen is. Hun belang moet echter zo veel mogelijk parallel lopen aan het belang van de maatschappij. Als ze dit inzien dan ontstaat er energie en synergie. Het individu zet zich dan in voor zichzelf maar ook voor de maatschappij, wil zich ontwikkelen en komt tot bloei.

De participatiefasen zijn als volgt opgebouwd.

6A997A43-51B3-4FA9-B5DE-3B4099C5793D