Vindplaatsgericht

Toen de stichting Piëzo in september 2006 werd opgericht waren er uiteraard een aanleiding en een voorgeschiedenis. De bestaande structuur functioneerde niet en mensen bleven aan de kant staan. Personen werkzaam in het bestaande welzijnswerk verzetten zich tegen de bestaande methodiek die niet tot de gewenste resultaten leidde. In opdracht van het Zoetermeerse college van B&W en samen met KernKinderopvang werd het initiatief genomen om een nieuwe stichting op te richten. Nieuwe verfrissende ideeën, met nieuw elan en enthousiasme waren de aanleiding tot het oprichten van de stichting.
Er was gekeken en ervaring opgebouwd met Moedercentra in Zoetermeer. Het moedercentrum-concept is al jaren oud en heeft een plek gevonden in vele landen. De Moedercentra hebben een grote groep vrouwen weten te bereiken en hebben deze vrouwen vriendschap en ontwikkeling gebracht.

Vanuit deze basis redenerend, waarbij een kinderoppas een voorwaarde is om ouders met jonge kinderen de vrijheid te geven om met zichzelf en in een ander verband bezig te zijn, begon stichting Piëzo met het uitbouwen van dit concept.

De vrijblijvendheid van het Moedercentrum werd gewijzigd en verbreed naar het bereiken van mannen en vrouwen. Een cursusaanbod werd opgebouwd om mensen talen te leren, alfabetisering en maatschappijleer.

Een steeds breder aanbod om mensen vanaf een zeer laag niveau zich te laten ontwikkelen. Dit alles wordt betaalbaar aangeboden, inclusief de kinderoppas. Het concept bleek aan te slaan, want door een mond-tot-mond reclame werd een steeds grotere groep mensen bereikt. Steeds meer centra werden geopend en het aantal dagdelen met kinderoppas en cursussen is sterk gegroeid. De resultaten waren goed, mensen ontwikkelden zich sterk. Er zijn in de wijken netwerken van ouders en hun gezinnen gecreëerd en er is een ‘thuisgevoel’ ontstaan bij veel mensen.

Met het zeer gering aantal betaalde krachten werd een brede structuur opgezet, waar een grote groep mensen wordt bediend met ontwikkeling, emancipatie en verdere integratie in de samenleving. De stichting maakt zeer veel gebruik van vrijwilligers die cursussen geven of de stichting op zeer vele vlakken ondersteunen.

De PiëzoCentra zijn de vindplaatsen geworden die een sterk aanzuigende werking hebben in de wijk waarin ze werkzaam zijn. Daarom worden ze nu door de stichting Piëzo gezien als een ‘passieve’ vindplaats. Mensen komen hier als vanzelf naar toe. Aangetrokken door nieuwsgierigheid, een kinderoppas en andere redenen. Eenmaal binnen raken ze betrokken bij de processen en leren ze de mogelijkheden. Mogelijkheden om hun individuele positie en die voor hun kinderen en gezin te verbeteren. Dit is hun grote motivator. Ineens is er een toekomst en zijn er mogelijkheden.