De Fases

6A997A43-51B3-4FA9-B5DE-3B4099C5793D

De PiëzoMethodiek bestaat uit vijf fasen. Hierboven zijn de verschillende fasen weergegeven. In- en uitstromen kan in iedere fase. Het is van belang aan te geven dat niet iedereen zich ontwikkelt naar een fase-4-uitstroom. Zo kan het zijn dat deelnemers aan activiteiten in fase 1 deelnemen en niet in staat zijn om door te groeien naar de volgende fase(n).

De fasen zijn als volgt te omschrijven:

Fase 0: deelnemers worden maatschappelijk geactiveerd. Middels een huisbezoek -en ook op andere manieren- worden potentiële deelnemers benaderd en wordt de persoonlijke situatie van de deelnemer in kaart gebracht.

Fase 1: deelnemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit in een veilige en stimulerende omgeving. Er wordt bij de keuze voor een activiteit uitgegaan van het talent van de deelnemer en gekeken naar welke kennis en vaardigheden de deelnemer (verder) wil ontwikkelen.

Fase 2: gaat de deelnemer lerend vrijwilligerswerk uitvoeren binnen een veilige en stimulerende setting. De deelnemer wordt begeleid om zijn/ haar vaardigheden verder te ontwikkelen.

Fase 3: deelnemers gaan lerend vrijwilligerswerk doen -buiten de veilige omgeving van fase 1 en 2- bij partnerorganisaties. De deelnemer wordt gecoacht om zijn/haar vaardigheden verder te ontwikkelen; het gaat hierbij ook om werknemers-/vrijwilligersvaardigheden.

Fase 4: op een actieve manier worden deelnemers in deze fase begeleid naar opleiding en/of een reguliere baan. Steeds wordt gekeken ‘wat is nodig’ voor de deelnemers aan deze laatste fase van de PiëzoMethodiek om deze fase zo goed mogelijk te doorlopen.