Basisvoorwaarden

Professionals, vrijwilligers en deelnemers 

De professionals dragen de PiëzoMethodiek uit, zorgen er voor dat alles in goede banen verloopt, zorgen voor de structuur. Ze zijn de procesbegeleiders en bieden de vrijwilligers de gelegenheid om hun werkzaamheden te verrichten. Voor deelnemers wordt een totaalaanpak voor hun participatieproces gecreëerd.

Geld
Vergoedingen voor de resultaten geboekt door de organisatie. De maatschappij (bijvoorbeeld de gemeente) betaalt de organisatie omdat er grote maatschappelijke voordelen zijn aan het begeleiden van mensen naar opleiding en werk en de vele andere aspecten van de PiëzoMethodiek.

Werkruimtes
Om de activiteiten uit te kunnen voeren, mensen te spreken, administratie te voeren.

Administratie
Een centraal administratief systeem (gekoppeld aan een landelijke administratie) om de deelnemers, vrijwilligers en activiteiten te administreren en op landelijk niveau te kunnen rapporteren.

Kennis en kunde
De PiëzoMethodiek wordt door de professionals gebruikt, ze zijn getraind, kennen de doelen en weten dat ze hiermee resultaten kunnen bereiken.

Implementatiestappen
Een organisatie doorloopt een aantal stappen om de PiëzoMethodiek te implementeren. Het Piëzoteam ondersteunt organisaties bij de implementatie en hun plannen.

Projectgroep
Alle projectleiders van organisaties die werken met de PiëzoMethodiek vormen de projectgroep. Zij vergaderen 4 tot 5 keer per jaar met elkaar en er wordt een jaarlijks congres of partnerdag georganiseerd.

Checklist uitrolorganisatie