Fase 1, ik groei

Als deelnemer ontdekken wat je wil en wat je kan

Het belangrijkste uitgangspunt van een PiëzoCentrum is dat mensen de mogelijkheid krijgen om een brug te slaan tussen thuis zitten en actief deelnemen aan de samenleving.
In fase 1 worden de mensen ingeschreven als deelnemer. Ze krijgen nu de keuze uit een breed scala van activiteiten om zich te ontwikkelen of te participeren. Activiteiten zijn opgezet voor mannen en vrouwen van alle leeftijden en etnische achtergronden en vanaf het basisniveau alfabetisering en taalcursussen Nederlands tot maatschappelijke vorming, computertraining, maar ook meer ontspannende activiteiten zoals naailes en aerobics.

Het doel is om mensen belangrijke basisvaardigheden bij te brengen, maar zich ook thuis te laten voelen bij Piëzo en in de diverse cursusgroepen. Er ontstaat hierdoor contact, netwerken worden gevormd en mensen beginnen verder te kijken dan hun eigen kleine wereldje.

Het thuisgevoel is een belangrijke stap voorwaarts. Mensen die elkaar begroeten op straat, die een idee hebben dat de buurt ‘hun’ buurt is gaan zich druk maken over de buurt en de dingen om hen heen. Dit zijn de eerste aanzetten tot participatie in de maatschappij en integratie in de samenleving. Als deelnemers tegen medewerkers van Piëzo zeggen ‘ik voel mij thuis in de wijk’ of ‘ik heb het gevoel dat ik weer leef’ dan is fase 1 geslaagd. Zodra zij de gelegenheid hebben of zich ervan bewust worden dat zij ook actief mee kunnen werken verlaten zij deze fase om vrijwilligerswerk binnen het centrum te gaan doen.

Tijdens het volgen van de activiteiten wordt er mogelijkheid geboden om de kinderen tot 4 jaar bij de kinderoppas van Piëzo onder te brengen. De ouder hoeft zich tijdelijk niet druk te maken over de kinderen en kan zich even bezig houden met zichzelf. Dit werkt bevrijdend. Ook voor de kinderen heeft dit een heel positieve uitwerking. Ze komen in groepen met andere kinderen, de Nederlandse taal en omgangsvormen. Snel pikken ze de Nederlandse woordenschat op en zullen daardoor gemakkelijker op de basisschool aan de slag kunnen.