Fase 3, ik durf

Wederkerigheid, inzet als vrijwilliger buiten de organisatie

Door middel van cursussen en begeleiding wordt extra aandacht besteed aan professionalisering, begeleiding naar betaald werk en integratie in de samenleving. De deelnemers van Piëzo gaan buiten het PiëzoCentrum aan de slag. Onderstaand een aantal van de mogelijkheden die geboden worden.

Activiteiten Brede School en dagarrangementen. Doel van het programma Brede School en dagarrangementen, waarvan Piëzo mede-uitvoerder is, is het realiseren van een jeugdvoorzieningenstructuur met een doorlopend aanbod van opvang, onderwijs, overblijf en sport, welzijns- en culturele activiteiten, die nieuwe oplossingen biedt voor ouders om arbeid en zorg te combineren èn bijdraagt aan de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen van 0 tot 16 jaar.
De ontbijtservice op OBS het Zwanenbos. Daar krijgen kinderen wekelijks een volwaardig ontbijt voorgeschoteld. De organisatie wordt uitgevoerd door een beroepskracht en vrijwilligers van Piëzo.
De dagbesteding voor licht dementerende ouderen uitgevoerd door WoonZorgCentra Haaglanden. Vrijwilligers helpen met het uitvoeren van de zorgtaken ter ondersteuning van de beroepskracht.
Na een training het uitvoeren van buurtonderzoeken in opdracht van woningbouwcorporaties. Onderzoek door middel van enquêtes en huisbezoeken naar woonbeleving en vrijetijdsbesteding in Zoetermeer. De gegevens verwerken, administreren en plannen van volgende bezoeken wordt door de coördinator en de bezoekvrouwen uitgevoerd.

Na een aantal trainingen als Bezoekvrouw/Bezoekman ingezet worden in een team geleid door een coördinator. De Bezoekvrouwen/Bezoekmannen gaan naar adressen die gemeld zijn door diverse instanties, bijvoorbeeld scholen, de gemeente of een zorginstelling . De Bezoekvrouwen/Bezoekmannen gaan met de bewoners in gesprek en horen hun zeer diverse problemen aan en proberen daar een hulpvraag uit te formuleren.Aan de hand van vervolggesprekken kan er doorverwijzing naar professionele hulpverlening plaatsvinden.
Deelnemers worden ingezet bij het uitvoeren van een groot scala aan eenmalige activiteiten en evenementen.