Fase 4, ik ga

Toeleiding tot de arbeidsmarkt

De laatste fase bij Piëzo is eigenlijk het weer los komen hier van. Deelnemers hebben zich ontwikkeld en zijn nu op zoek naar een vaste baan, zijn begonnen met een nieuwe opleiding en voelen zich sterker. Ze hebben een duidelijker beeld van wat ze willen en kunnen.

Piëzo neemt afstand van de deelnemers, er worden nog suggesties gegeven en adviezen. De werknemers van Piëzo hebben een goed beeld van de arbeidsmarkt en hebben een netwerk met de overheid en het bedrijfsleven. Soms wordt er gezocht binnen het netwerk voor mogelijkheden, maar liever ziet Piëzo dat de deelnemer zelfredzaam is geworden en zelf op zoek gaat naar mogelijkheden in de maatschappij.

Tijdens fase 4 geeft Piëzo beroepsoriëntatie samen met het ROC waardoor ze deelnemers een beeld krijgen van de beroepsmarkt en welke beroepen aansluiten bij hun persoonlijke vaardigheden en wat past bij hem.

Werkgevers bellen geregeld naar Piëzo met het verzoek mensen voor te dragen. Piëzo is dan een matchmaker en koppelt deelnemers die in fase 4 zitten aan deze werkgevers.