Organisatie

De stichting wordt bestuurd door een stichtingsbestuur bestaande uit een aantal vrijwilligers. Ze komen maandelijks bij elkaar en bespreken dan strategie en beleid met de directeur.

De directeur van de stichting is een voltijdbaan. Deze persoon voert de strategie en beleid uit, stuurt de medewerkers in de stichting aan en draagt zorg voor een groot netwerk binnen Zoetermeer met gemeente, politiek, en vele andere maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.

Een beleidsmedewerker ondersteunt de directie en houdt zich onder andere bezig met fondsenwerving, organisatie en het verder uitwerken van het geformuleerde beleid.

Per PiëzoCentrum is er een sociaal cultureel werker aangesteld die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken op het centrum.

Vele vrijwilligers en vakkrachten werken mee in de vele functies die de centra en de verschillende projecten bieden.