Bestuur

Een bestuurslid van een organisatie die de PiezoMethodiek gebruikt voldoet idealiter aan elk van de volgende punten:

1. Onderschrijft de doelstelling van de stichting;
2. Heeft de beschikking over een voor de stichting van belang zijnd netwerk;
3. Is in staat relevante maatschappelijke ontwikkelingen (met name in relatie tot participatie, integratie en participatie van mannen en vrouwen) te signaleren en te vertalen naar de stichting;
4. Is in staat beleidsbeslissingen te nemen en zo nodig keuzes te maken;
5. Beschikt over communicatieve- en representatieve eigenschappen;
6. Is een netwerker;
7. Heeft bestuurlijke ervaring;
8. Beschikt over een analytisch vermogen;
9. Heeft affiniteit met allochtone doelgroepen